Kausipalaute 2014

15.12.2014

Helsingin piiri on jo muutaman vuoden kerännyt jäseniltään palautetta syksyisin jalkapallokauden päättyessä. Keväisin keräämme suppeamman palautteen futsalkaudesta.

Viime marraskuussa lähetimme kyselyn kaikille joukkueenjohtajalle ja valmentajalle. Lisäksi tänä vuonna lähetimme kyselyn sekä seurajohdolle että seuran vastuuhenkilöille (valmennus, nuoriso, joukkueenjohtajat, talous). Kysely oli laadittu viiteen eri kategoriaan joukkueen ja sarjan tai seuratoimijaroolin perusteella 1) aikuiset 2) nuoret 3) aikuisten harraste 4) seurajohto 5) seurahallinto

Kysely lähetettiin noin 1500 henkilölle ja vastauksia saimme noin 700. Tarkemmin vastausprosentit jakaantuivat seuraavasti: aikuiset 51 %, harraste 45 %, nuoret 48 %, seurojen valmennus- ja jojovastaavat 34 %, seurahallinto 34 %. Olemme tyytyväisiä vastausprosenttiin, joka luo uskottavuutta palautteelle.

Pääsääntöisin piirin toimintaan ollaan tyytyväisiä

Olemme käsitelleet saamaamme palautetta loppuvuoden aikana henkilökunnan kesken ja toimittaneet palautteet myös läheisille sidosryhmillemme Uudenmaan piirille ja Palloliitolle. Pääsääntöisin piirin toiminta sai positiivista palautetta. Ilahduttavaa oli se, että saimme vastaajilta erittäin paljon kommentteja avoimiin kysymyksiin.

Palveluorganisaationa olemme erittäin tyytyväisiä palautteeseen joka koski piirin henkilökunnan palveluasennetta, tavoitettavuutta sekä asiantuntijuutta. Kaikissa näissä saimme erittäin positiivisen palautteen.

Kehitettävää kenttäolosuhteissa, tietojärjestelmissä ja viestinnässä

Kenttäolosuhteet ovat kehittyneet Helsingissä huomattavasti viime vuosina, mutta vielä on paljon parannettavaa. Useassa kilpailutoimintaan liittyvässä palautteessa kritisoitiin juuri kenttäolosuhteita. Yhä useampi peli pelataan joko tekonurmella tai luonnonnurmella eikä hiekalle enää haluaisi kukaan.

Yli puolet vastaajista löysi tarvitsemansa tiedon hyvin piirin sivuilta. Avoimissa vastauksissa saimme kuitenkin paljon kritiikkiä nettisivujen vaikeaselkoisuudesta. Moni toivoi selkeämpää jaottelua ja suorempia linkkejä. Ilahduttavaa oli myös se, että iso osa vastaajista vieraili piirin sivuilla ainakin kerran viikossa.

Viestintä tulee paranemaan jatkossa sillä piirin viestinnän kokonaisuutta tarkastellaan vuoden 2015 aikana. Osittain uskomme viestinnän paranevan jo sillä, että Uudenmaan piiri ottaa käyttöön saman kilpailujärjestelmän (Taso). Myös Palloverkko poistuu kevään aikana, jolloin mm. pelaajarekisteri ja tulospalvelu uudistuvat.

Osa aikuisista ja harrastejoukkueista valmiita pelaamaan viikonloppuisin

Kysyimme aikuisten joukkueiden halukkuudesta pelata osan peleistään viikonloppuisin, jolloin pelit voitaisiin pelata joko tekonurmella tai nurmella. Tämä sai valtaosalta varovaisen kannatuksen, joten seuraavan sarjailmoittautumisten yhteydessä joukkueet voivat itse ilmoittaa mikäli haluavat pelata myös viikonloppuisin. Tämä mahdollisuus koskee lähinnä syksyn pelejä.

Erotuomareihin oltiin tyytyväisiä, mutta poissaolot harmittivat

Kaikkien sarjojen enemmistö oli sitä mieltä, että erotuomarit olivat tuominneet hyvin heidän otteluissaan. Avoimista palautteista harmiteltiin tuomareiden poisjääntejä. Ymmärrettävästi se harmittaa, mutta tilastojen mukaan se on kuitenkin edelleen erittäin harvinaista. Erotuomareiden poissaoloprosentti piirin noin 13 000 ottelussa oli vain 0,5 %.

Nuorempien otteluissa tuomareina toimiville pelinohjaajille pyrimme saamaan ensi kaudella lisätukea ennen kaikkea sparraajista, jotka koulutamme entistä paremmin vastaamaan Pelinohjaajista mm. nuorimpien ikäluokkien peli-illoissa.

Sääntönä nuorempien ikäluokkien sivurajapotku aiheutti eniten kritiikkiä. Sääntö pysyy voimassa ensi kauden, mutta siihen tullaan kiinnittämään huomiota. Tuomarit ovat tässä ratkaisevassa roolissa ja tulemme korostamaan sitä koulutuksissa.

Pelaajakehitys

Pelaajakehitys sai ristiriitaista palautetta; osa oli erittäin tyytyväisiä toimintaan, osa ei lainkaan. Maalivahtitallit koettiin laajimmin seurojen toimintaa tukevaksi toiminnaksi. Yleisti ottaen seurat kaipasivat enemmän ja monipuolisempaa vuorovaikutusta piirivalmentajien kanssa. Palautetta tullaan hyödyntämään kun pelaajakehitystoiminnan kokonaisuutta tarkastellaan vuoden 2015 aikana laajasti.

Kaikki palautteet (ilman avoimia vastauksia)