Lukioiden välisestä pelistä yli kahden kuukauden pelikielto

Lukioiden välisestä pelistä yli kahden kuukauden pelikielto

17.9.2014

Suomen Palloliiton kurinpitovaliokunta kokoontui keskiviikkona 17.9.2014 käsittelemään Kauniaisten lukion ja Viherlaakson lukion välisen lukioiden ottelun tapahtumia.

LUKIOIDEN OTTELU KAUNIAISTEN LUKIO – VIHERLAAKSON LUKIO 2.9.2014
Päätös:
Kurinpitovaliokunta päätti antaa Kauniaisten lukion / GrIFK:n A-poikien pelaajalle Eldar Mehinovicille peli- ja toimitsijakieltoa 30.11.2014 asti kyseinen päivä mukaan lukien rangaistusmääräysten 3.1 §:n e-kohdan mukaisesti.

Perustelut:
Päätöstä tehdessään kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään erotuomarin raportti sekä Eldar Mehinovicin vastine.

Näiden perusteella katsotaan selvitetyksi, että ottelun 3. peliminuutilla Kauniaisten lukion Eldar Mehinovic sai keltaisen kortin ja ottelun 41. peliminuutilla hän sai toisen keltaisen kortin. Mehinovicin saadessa punaisen kortin, hän huitaisi peliliivillään erotuomaria. Mehinovicin lähdettyä erotuomarin kehotuksesta pois kentältä, hän haukkui erotuomaria kovin sanoin kiroillen ja käyttäen rasistisia ja alatyylin ilmaisuja. Huutelu jatkui katsomon puolella, jolloin erotuomari käski Mehinovicin kavereineen poistumaan katsomosta. Mehinovic kuulutti tällöin jatkaen epäasiallista ja epäurheilijamaista käytöstään megafonilla törkeyksiä erotuomarista ja hänen läheisistään loukaten näiden kunniaa. Lopulta porukka poistui katsomosta aitojen ulkopuolelle, kun Mehinovicin pelikaverit pyysivät häntä poistumaan, jotta peli jatkuisi.

Lukioiden välinen ottelu ei ole Palloliiton kannalta virallinen peli, mutta aiemman ratkaisukäytännön mukaan törkeimpiä harjoitusotteluissa tapahtuneita rikkomuksia on käsitelty kurinpitovaliokunnassa.

Mehinovicin katsotaan syyllistyneen rangaistusmääräysten 2 §:n c-kohdan mukaiseen epäurheilijamaiseen käytökseen. Mehinovicin katsotaan syyllistyneen myös rangaistusmääräysten 2 §:n d-kohdan erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen, mikä on saman pykälän mukaan aina vakava rikkomus. Molemmissa kohdissa rangaistusoikeuteen on myös sisällytetty varsinaisen kilpailutoiminnan ulkopuoliset tapahtumat.

Mehinovicin käytös oli epäasiallista erotuomaria kohtaan. Hän puuttui erotuomarin fyysiseen koskemattomuuteen sekä moneen kertaan huusi kunniaa loukkaavia ilmauksia erotuomarista, jopa megafonia käyttäen. Mehinovicin katsottiin julkisesti loukkaavan erotuomarin kunniaa.

Rangaistusta määrättäessä kurinpitovaliokunta otti koventavana seikkana huomioon sen, että Mehinovic toimii myös itse erotuomarina.

Valitusosoitus:
Rangaistusmääräysten 8 §:n mukaisesti rangaistulla on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen valittamalla kirjallisesti Suomen Palloliiton valitusvaliokunnalle viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lähde: www.palloliitto.fi